Suara mengeluh sepuluh kali

叹十声 Tàn shí shēng                                                                                     童丽 Tong Li
烟花那女子叹罢那第一声           Yānhuā nà nǚzǐ tàn ba nà dì yī shēng
 思想起奴终身靠啊靠何人          Sīxiǎng qǐ nú zhōngshēn kào a kào hérén
爹娘生下了奴就没有照管           Diē niang shēng xiàle nú jiù méiyǒu zhàoguǎn
为只为家贫寒才卖哪小奴身       Wèi zhǐ wéi jiā pínhán cái mài nǎ xiǎo nú shēn
咿呀呀得儿喂 说给谁来听          Yīyā ya de er wèi shuō gěi shuí lái tīng
为只为家贫寒才卖哪小奴身       Wèi zhǐ wéi jiā pínhán cái mài nǎ xiǎo nú shēn
烟花那女子叹罢那第二声           Yānhuā nà nǚzǐ tàn ba nà dì èr shēng
思想起当年的坏呀坏心人           Sīxiǎng qǐ dāngnián de huài ya huài xīn rén
花言巧语他把奴来骗                   Huāyánqiǎoyǔ tā bǎ nú lái piàn
到头来丢下奴只成了一片恨       Dàotóulái diū xià nú zhǐ chéngle yīpiàn hèn
咿呀呀得儿喂说给谁来听           Yīyā ya de er wèi shuō gěi shuí lái tīng
 到头来丢下奴只成了一片恨      Dàotóulái diū xià nú zhǐ chéngle yīpiàn hèn
烟花那女子叹罢那第三声           Yānhuā nà nǚzǐ tàn ba nà dì sān shēng
思想起何处有知呀知心人           Sīxiǎng qǐ hé chù yǒu zhī ya zhīxīn rén
天涯漂泊受尽了欺躏                   Tiānyá piāobó shòu jǐnle qī lìn
有谁见逢人笑暗地里抹泪痕       Yǒu shuí jiàn féng rén xiào àndìlǐ mǒ lèihén
咿呀呀得儿喂 说给谁来听          Yīyā ya de er wèi shuō gěi shuí lái tīng
有谁见逢人笑暗地里抹泪痕       Yyǒu shuí jiàn féng rén xiào àndìlǐ mǒ lèihén

Suara mengeluh sepuluh kali                                                                                Tong Li
Yānhuā anak perempuan itu mendesah keluhan pertama
Kepikiran diri awak ini bergantung pada siapa
Ayah ibunda setelah melahirkan saya tak dirawat lagi
Sebabnya sebab keluarga miskin sehingga diriku ini dijual
Iyaya betul namun omong kasih tahu siapa
Sebabnya sebab keluarga miskin sehingga diriku ini dijual
Yānhuā anak perempuan itu mendesah keluhan kedua
Teringat masa lalu, orang jahat masa lalu itu
Kata kata manis dan pukau membohongi aku
Akhirnya meninggalkan ku menyisahkan segenap kebencian
Iyaya betul namun omong kasih tahu siapa
Yānhuā anak perempuan itu mendesah keluhan ketiga
Terpikir dimana ya dimana ada orang yang pengertian
Melanglang buana kedunia sudah kenyang dengan rasa penindasan
Ada siapa yang jumpa orang selalu senyum namun dikegelapan menyeka air mata
Ada siapa yang jumpa orang selalu senyum namun dikegelapan menyeka air mata

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...