Belajar bahasa mandarin metode ekspansi [19]王wáng,玉yù,主zhǔ ,干gàn

Belajar bahasa mandarin metode ekspansi [19]王wáng,玉yù,主zhǔ ,干gàn
王wáng                    = Raja,salah satu marga dari suku Tionghua
王子wángzǐ              = Pangeran
王朝Wángcháo        = Dinasti
王國[国]Wángguó    = Kerajaan
王後[后]Wánghòu    = Permaisuri / Ratu
國[国]王Guówáng    = Raja (sebuah negara)
帝王Dìwáng             = Kekaisaran
霸王Bàwáng            = Raja/ Penguasa
王牌 Wángpái          = Kartu as (merek/senjata andalan)
女王 Nǚwáng           = Raja [ wanita], Ratu

玉 Yù                        = Giok
玉米Yùmǐ /玉蜀黍 Yùshǔshǔ   = jagung
玉石 Yùshí               = Batu giok
玉雕 Yùdiāo             = Ukiran giok
玉器 Yùqì                 = Alat atau barang yang terbuat dari Giok

主 Zhǔ                      = Tuan
主人 Zhǔrén             =  Pemilik
主要 Zhǔyào             = Yang penting
主動[动] Zhǔdòng     = Berperan aktif, tanpa disuruh lakukan sendiri.
主題[题] Zhǔtí           = Tema
主角 Zhǔjiǎo             = Peran utama
主管 Zhǔguǎn           = Pengurus
主意 zhǔyì                =  Ide , akal
主持人 Zhǔchí rén    = kordinator
主使 Zhǔ shǐ             = Aktor yang menyuruh/ memberi perintah/ biang keladi
公主Gōngzhǔ           = Putri raja

干     Gàn         = Kering.      arti lain : Kerjakan, lakukan.
干活 Gàn huó    = Kerja, melakukan kegiatan.
干净 Gānjìng    = Bersih

干涉 Gānshè    = Campur tangan Interfensi
干扰 Gānrǎo     = Mengganggu, Mengacao
干旱 Gānhàn    = Musim kering / kemarau
干燥 Gānzào    = kering [panas]
干部 Gànbù      = kader
干预 Gānyù      = Intervensi
干事 Gànshi     = Staf, Petugas
干爹 Gān diē    = Ayah angkat
干杯 Gānbēi     = Bersulang
干掉 Gàndiào = Bunuh, Singkirkan

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...