chinese songs collection

For love, dream whole life.

為了愛 , 夢一生               Wèiliao ài mèng yīshēng                             王傑- Wáng jié 為了愛 夢一生                 Wèiliao ài, mèng yīshēng, 這是瘋狂還是緣份          Zhè shì fēngkuáng háishì yuán fèn 愛妳有多深                      Ài nǎi yǒu duō shē... »

Her back shadow

王傑–她的背影     Singer:Wang-jie.  — Her back shadow 作詞:王傑 作曲:王傑 編曲:陳志遠 沒有人能夠告訴我,                         Méiyǒu rén nénggòu gàosu wǒ, 沒有人能夠體諒我    &nbs... »

Page 28 of 28«262728
Loading...