Kamus bahasa Indonesia – Tionghua: Je

Kamus bahasa indonesia-Mandarin. Kamus bahasa indonesia-Tionghua. Kamus-Mandarin. Kamus indonesia-Tionghua. Kamus indonesia-Mandarin. Kamus indonesia-China.
Kamus bahasa Indonesia – Tionghua
Je
Jebak 设陷shè xiàn,陷害 xiànhài, Jebakan 陷阱xiànjǐng, 圈套 quāntào
Jeblok 踏空 tà kōng,陷空 xiàn kōng
Jeblos 穿塌 chuān tā,打入 dǎ rù
Jebol 倒塌 dào tā,穿洞 chuān dòng
Jebur 跳入水里 tiào rù shuǐ lǐ
Jeda 间歇 iànxiē
Jedut 磕头 kētóu, 碰壁 Pèngbì
Jegal 阻击 zǔjí, 截拦 jié lán
Jejak 迹 jī, 线索xiànsuǒ
Jelalatan 色迷迷的, , , sè mí mí de
JelangMenjelang 前夕 qiánxī
Jelangkung 菜篮神 cài lán shén
Jelas 清 qīng, 清濋 qīng chǔ
Jelata 平民 píngmín
Jelek 丑陋 chǒulòu
Jeles 独占心 dúzhàn xīn
Jeli 眼尖 yǎnjiān,眼光独到 yǎnguāng dúdào
Jelita 甜美可爱 tiánměi kě’ài
Jelly 果冻 guǒdòng
Jelma 化身 huàshēn
Jemaat 会众 huìzhòng, 众徒 zhòng tú
Jembatan 桥梁 qiáoliáng
Jembut 阴毛 yīnmáo
Jempol 拇指 mǔzhǐ
Jemput 接 jiē
Jemur 晒 shài
Jendela 窗 chuāng,窗口 chuāngkǒu
Jenderal 将军 jiāngjūn
Jenggot 胡子 húzi
Jengkal 咫尺 zhǐchǐ
Jengkel 恼怒 nǎonù,惹怒 rě nù,惹人生气 rě rén shēngqì
Jenguk 探望 tànwàng
Jenius 天才 tiāncái
jenjang 阶段 jiēduàn
Jentik 污点 wūdiǎn
Jenuh 饱和的 bǎohé de
Jepang 日本 rìběn
Jepit 夹 jiā
Jepret 弹弓射击 dàngōng shèjí,(照像 zhào xiàng) 开镜 kāijìng
Jerami 稻草 dàocǎo
Jerapah 长颈鹿 chángjǐnglù
Jerat 绑套 bǎng tào,犯上 fànshàng
Jerawat 青春痘 qīngchūn dòu
Jerigen 朔胶扁桶 shuò jiāo biǎn tǒng
Jerit 尖叫 jiān jiào
Jerman 德国 déguó
Jernih 清 qīng
Jeroan 内脏 nèizàng
Jeruji 铁栅 tiě zhà
Jeruk 橙 chéng
Jerumus 沉迷chénmí
Jet 喷气式飞机 pēnqì shì fēijī
Kamus bahasa indonesia-Mandarin. Kamus bahasa indonesia-Tionghua. Kamus-Mandarin. Kamus indonesia-Tionghua. Kamus indonesia-Mandarin. Kamus indonesia-China.

Related Posts

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Ne

Kamus Indonesia-Mandarin :Na

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin :Mu

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Mi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...