Kamus bahasa indonesia-Tionghua: Be

Kamus bahasa indonesia-Mandarin. Kamus bahasa indonesia-Tionghua. Kamus-Mandarin. Kamus indonesia-Tionghua. Kamus indonesia-Mandarin. Kamus indonesia-China.
be
beban 负载 fùzǎi, 负担 fùdān
bebel 顽固 wángù 顽冥 wán míng
bebek 鸭子 yāzi
beber 摊开 tān kāi,兜开dōu kāi
beca 三輪車 sānlúnchē
becek [路]湿 ,积水
becus 像样 xiàngyàng, tidak becus, 不像样
berikut 包刮,sebagai berikut 以下,如下。yǐxià, rúxià.
beda 差异 chāyì 不同 bùtóng
bedak 粉 fěn
beduk 鼓 gǔ
begadang 熬夜 áoyè
begal 强盗 qiángdào
bego 傻 Shǎ
bejat 卑鄙,无耻 bēibǐ wúchǐ
bekal 经费,粮食筹备 jīngfèi, liángshí chúbèi
bekep 堵断呼吸 dǔ duàn hūxī
bekicot 蝸牛 wōniú
beku 凍結 dòngjié
bekuk,membekuk 擒捕 qín bǔ
beken 出名 chūmíng
bel 铃 líng
bela 辩护 biànhù 捍卫 hànwèi
belacan = terasi 虾料
belacu 坯布 pībù
belagu 作威 zuò wēi 假虎假威 jiǎ hǔ jiǎ wēi
belah 分,分割 fēn,fēngē
belai 抚摸 fǔmō
belajar 学习 xuéxí
belalai 长鼻 cháng bí
belanja 购物 gòuwù
belakang 后面 Hòumiàn,belakangan 后来,稍后 Hòulái shāo hòu
belalang 蝗虫 huángchóng
belanda 荷兰 hélán
belang 花斑 huā bān
belantara 荒野,原野 huāngyě yuányě
belas 怜悯 liánmǐn
belasan 十位数 shí wèi shù
belatung 蛆 qū
belengu 镣铐 liàokào, 束缚 shùfù
belet,kebelet 忍耐不住 ren nài bù zhù
beli 买 mǎi 购买 Gòumǎi
beling 玻璃碎 Bōlí suì
belit,berbelit-belit。转弯抹角 Zhuǎnwānmòjiǎo
belo 眼球突出 Yǎnqiú túchū, 大眼睛 Dà yǎnjīng
belok 转,转弯 zhuǎn, zhuǎnwan
belot 转投 Zhuǎntóu
beludak 爆满 Bàomǎn
belum 未 wèi,还没有 Hái méiyǒu
belut 鳗鱼 mányú
bemper 保险杠 bǎoxiǎn gàng
benah, membenahi 打理 dǎ lǐ, 整顿 zhěngdùn
benak 头脑 Tóunǎo
berikut 以下 yǐxià
benalu 寄生物 jì shēngwù
benang 线 xiàn
benar 真 Zhēn, 是 shì, 对 duì
bencana 灾难 zāinàn
bencana alam 天灾 tiānzāi
benci 恨 hèn
benda 物体 wùtǐ
bendera 旗子,国旗 qí zǐ guóqí
bendung 堵住 Dǔ zhù, bendungan 坝,堤坝 bà, dībà
bengal 顽皮不驯 wánpí bù xùn
bengis 凶狠 Xiōnghěn
bengkalai, terbengkalai 弃置qìzhì, 荒废 huāngfèi
bengkel 车间 chējiān 车坊 Chē fāng
bengong 发呆 Fādāi
bengkok 弯曲 Wānqū
benih 晶种 jīng zhǒng
bening 清澈 qīngchè
bensin 汽油 qìyóu
bentak 呵斥 hēchì
bentang, bentangan 跨度 kuàdù
benteng 堡垒 bǎolěi
bentol 凸斑 Tū bān
bentrok 冲突 chōngtú
bentuk 形状 xíngzhuàng
bentur 撞 zhuàng
benua 洲 zhōu
benzol 苯 běn
ber [含“变成/有”的助词]
berabe 麻烦 Máfan
berak 排便,大便 Páibiàn, dàbiàn
berang 发怒,动怒 Fānù, dòngnù 怒发冲冠 Nùfàchōngguān
berangkas 保险柜 bǎoxiǎn guì
berani 胆大,勇敢 dǎn dà yǒnggǎn, yǒnggǎn
berantas 根除,铲除 Gēnchú, Chǎnchú
berapa 多少 duōshǎo
beras 米 mǐ
berat 重,重量 zhòng, zhòngliàng
bercak 斑點 bāndiǎn. bercak darah 血跡  xiějī
berengsek 坏蛋 Huàidàn
beres 好 hǎo, 搞定 Gǎodìng
beri 付,付出 Fù, fùchū
berikut 以下 yǐxià, 下列 xiàliè
beringin, pohon beringin 榕树
berisik 吵,吵杂,Chǎo, chǎo zá
berita 新闻 xīnwén
berkas 案子,案件 Ànzi, ànjiàn
berkat 拜托于 Bàituō yú,托福于 Tuōfú yú
bersih 清洁,清白 Qīngjié, qīngbái
bersin 喷嚏 Pēntì
beruang 熊 xióng
beruk 猿 yuán
beruntun 连环 Liánhuán 接二连三 jiē’èrliánsān
besan 亲家 Qìngjiā
besar 大 dà
beset [刀]刺刮 [Dāo] cì guā
besok 明天 míngtiān
besuk 看望 Kànwàng,探望 Tànwàng
beta 你[方言]Nǐ
betah 适应,惯了shìyìng, guànle
betapa 多么 Duōme
betawi [印尼西爪哇部族]吧达维族
betet 鹦鹉 yīngwǔ
betina 雌 Cí
betis 小腿 xiǎotuǐ
betok 珊瑚鱼 shānhú yú
beton 钢筋 Gāngjīn
betot 横夺 Héng duó
betul 对,正 Duì, zhèng
Kamus bahasa indonesia-Mandarin. Kamus bahasa indonesia-Tionghua. Kamus-Mandarin. Kamus indonesia-Tionghua. Kamus indonesia-Mandarin. Kamus indonesia-China.
 

Related Posts

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Ne

Kamus Indonesia-Mandarin :Na

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin :Mu

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Mi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...