Kata kata mandarin yang berkaitan dengan alat-tulis

Stationary                        文具                Wénjù                                                            
Ball pen                            圆珠笔            yuánzhūbǐ
Pena                                 笔,鋼筆         bǐ, gāngbǐ
Pensil                               铅笔                qiānbǐ
Penghapus                      橡皮 擦           xiàngpí cā
Papan tulis                       寫字板,黑板 xiě zì bǎn, hēibǎn
Penghapus Papan tulis  黑板擦            hēibǎn cā
Spidol                               色标筆            sè biāo bǐ
Pensil warna                    彩色笔            cǎisè bǐ
Kapur tulis                        粉筆                fěnbǐ
Kerikan, Peraut pensil    铅笔削            qiānbǐ xuē
Paperclip                          纸夹,万字夹 zhǐ jiā, wànzì jiā
Dokumen Keeper,Map   文件夹            wénjiàn jiā
Ring binder                      装订机            zhuāngdìng jī
Penggaris                        尺                    chǐ
Jangka                             圆规                yuánguī
Stapler                             釘書機            dìng shū jī
Jepitan/ klem kertas       夹子                jiázi
Isi steples                        釘書釘            dìng shū dīng
Mao pi                             毛筆                 máobǐ
Cutter, Pisau cutter         刀片                dāopiàn
Stample                           印章                Yìnzhāng
Bantalan stample           印章枕             yìnzhāng zhěn
Tinta                                 墨水                 mòshuǐ
Printer                              打印机             dǎyìnjī
Tinta hitam                       黑墨水             hēi mòshuǐ
Tinta warna                      有色墨水         yǒusè mòshuǐ
cartridge                          墨盒                 mòhé
Pita mesin Tik                 打印墨帶         dǎyìn mò dài
Foto Copy                       复印                 fùyìn
Mesin Foto-copy            复印机             fùyìnjī
Pon lubang kertas          打孔机             dǎ kǒng jī
Jilid spiral                        螺旋册             luóxuán cè
Lakban                            胶纸                 jiāo zhǐ
Selotape                         胶带                 jiāodài
Doubletape                     双面胶带        shuāng miàn jiāodài
Tip-Ex                              白色塗修液     báisè tú xiū yèzhěn

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...