Margriet Megawe 是不是凶手

2015年 印尼巴厘岛 被怀疑杀害养女的 Margriet Megawe                                       子江
3 maret 1955 ( 假设生时为 下午15.00~17.00)

时    日    月    年
庚    癸    戊    乙
申    亥    寅    未

庚印生扶日主,戊癸合而不化。乙木又克戊土,让戊癸合得不周全。
寅亥合而不化。未土遥控日主。年干支说明事主生在开明有教养的家庭。
也让事主有祖上陰庇管束。约束日主而使她有纪律,才有资格能在官方部门工作。

八字结构呈拉锯型,阴阳五行各居所置,相安无事。钱财收入不能说多,但也不会穷。地支杀星旺。会有重婚。
2006 ~2015年大运甲申,甲扰乱乙木,乙木克戊不专,造成戊土呈强。
戊土呈强,则癸水日主开始受戊克合。然而克而不化。事主思想纷乱,有变化难测,言语闪烁不定,待人态度一反常态。嫉意开始萌芽。
2015 年大运在申。开始出现因财带来的冲突。流年乙未,乙木与大运甲[阴阳]相对。甲乙相对争执造成戊土突强突弱。地支未强化年支未,日主受到思维的波涛冲击,又受到身份与权势的起落变化,造成杂乱。思维似有两个人在诱导日主按相对的方向行事。官杀不能控制。则分不清是非黑白。行事专治乖僻。高级,低级之事都做。
庚金为时干,一个表现为蛮横强硬的动作,克太岁乙木星君,蕴成大祸。
乙木流年强化乙年干也造成跨越相合的戊癸而被庚克合。但地支申让乙庚合而化。化成庚金。但太岁可不是可以让你继续这样克的,所以祸也愈闯愈大。结果就会整体崩潰。最终变成破局。
庚有正印生身的能力,让日主减少戊杀星的克合,原意是希望官非离身。但愈帮愈忙。因为癸愈强就会与戊合得愈紧。因此帮助她的人,包括律师的努力,只会加速让事主步向绝境。
时庚跨日月去克年干乙木,木为仁,敢向仁义挑战,为大逆不道的行为。除了冲犯太岁以外,也挑起了众愤。八字的时信息说出了她做出了不人道的行为。
不管是谁要扶持她也将惹祸缠身。因为要生扶她就等于扮演她命局中阴阳五行的庚。而庚在今年是犯冲太岁的。你敢以身去试法吗?

—— 我对一切不人道的行为都不赞成。乃至激愤,抗议。
但我同情命主的遭遇。那是因为没有一个人愿意,且能够选择的。人一生下来就已经注定了其人生必经之路。Margriet Megawe  也一样。她不知道会有今天, 也不知道为何会变成这样。
如果刚好她是你的亲人,那去世的小孩也是你的亲人,那么,你是否只能认命,承认这是一场悲剧。
作为局外人,也是一位命理研究工作者,我只能感叹于五行的造化。让我们在人生路上又上了一场课。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

加载中