Orang yang mengejar impian

追夢人    雪山飞狐                                                                                              鳳飛飛
Reff

让青春吹动了你的长发                 Ràng qīngchūn chuī dòngle nǐ de cháng fā
让它牵引你的梦                            Ràng tā qiānyǐn nǐ de mèng
不知不觉这城市的历史                 Bùzhī bù jué zhè chéngshì de lìshǐ
已记取了你的笑容 红红                Yǐ jìqǔle nǐ de xiàoróng hóng hóng
心中蓝蓝的天是个生命的开始    Xinzhōng lán lán de tiān shìgè shēngmìng de kāishǐ
春雨不眠隔夜的你                         Chūnyǔ bùmián géyè de nǐ
曾空独眠的日子#                           Céng kōng dú mián de rìzi

让青春娇艳的花朵                         Ràng qīngchūn jiāoyàn de huāduǒ
绽开了深藏的红颜                         Zhànkāile shēn cáng de hóngyán
飞去飞来的满天的飞絮                  Fēi qù fēi lái de mǎn tiān de fēi xù
是幻想你的笑脸                             Shì huànxiǎng nǐ de xiàoliǎn
秋来春去红尘中                             Qiū láichūn qù hóngchén zhōng
谁在宿命里安排                             shuí zài sùmìng lǐ ānpái

冰雪不语寒夜的你                         Bīngxuě bù yǔ hán yè de nǐ
那难隐藏的光采                             Nà nán yǐncáng de guāng cǎi
看我看一眼吧                                Kàn Wǒ kàn yīyǎn ba
莫让红颜守空枕                             mò ràng hóngyán shǒu kōngzhěn

青春无悔不死 永远的爱人             Qīngchūn wú huǐ bùsǐ yǒngyuǎn de àirén
让流浪的足迹在荒漠里                 Ràng liúlàng de zújì zài huāngmò lǐ
写下永久的回忆                             Xiě xià yǒngjiǔ de huíyì
飘去飘来的笔迹                             Piāo qù piāo lái de bǐjī
是深藏的激情你的心语                  Shì shēn cáng de jīqíng nǐ de xīn yǔ
前尘红世轮回中                             Qiánchén hóng shì lúnhuí zhōng
谁在声音里徘徊                             Shuí Zài shēngyīn lǐ páihuái
痴情笑我凡俗的人世                     Chīqíng xiào wǒ fánsú de rénshì
终难解的关怀                                Zhōng nán jiě de guānhuái
看我看一眼吧                               
Kàn Wǒ kàn yīyǎn ba
莫让红颜守空枕                             mò ràng hóngyán shǒu kōngzhěn
青春无悔不死 永远的爱人             Qīngchūn wú huǐ bùsǐ yǒngyuǎn de àirén

Repeat Reff
春雨不眠隔夜的你                         Chūnyǔ bùmián géyè de nǐ
曾空独眠的日子                             Céng kōng dú mián de rìzi

Orang yang mengejar impian                                                                 Feng Fei Fei
Reff
Biarlah masa muda meniup rambut panjangmu
Biar ia yang menuntun impianmu
Tak terasa riwayat kota ini telah merekam senyummu
Merah merah hati, biru biru langit, yalah permulaan dari suatu jiwa
Hujan semi tak tidur, kau yang berjarak semalam
Pernah kosong  melewati hari hari tidur sendirian
Biarlah bunga muda yang cantik jelita
memamerkan wajah merah indah yang terbenam
Berterbang  kesana kemari memenuhi langit
Adalah sedang berkhayal wajah senyummu
Musim gugur tiba musim semi pergi, siapa mengaturnya didalam takdir
Salju es tak bicara kau yang berada dalam malam dingin
Cahaya kebanggaan itu yang sulit disembunyikan
Tengok dan tengoklah saya sejenak
jangan membiarkan wanita cantik hampa menjaga bantal

Masa remaja tak menyesal, tidak gugur, kekasih yang abadi
Membiarkan jejak kaki merantau di gurun yang tanpa kehidupan
Menulis kenangan selamanya
Goresan pensil yang mengayun kesana sini
Adalah gairah tersulut yang terbenam sangat dalam…kata hati mu
Dunia fana bergulir dalam re-enkarnasi
Siapa mondar mandir dalam alunan suara
Perasaan penasaran mentertawai kehidupan duniawi manusia
Akhirnya tak dapat mengurai keprihatinan
Tengok dan tengoklah saya sejenak 
jangan membiarkan wanita cantik hampa menjaga bantal

Masa remaja tak menyesal, tidak gugur , kekasih yang abadi
Ulangi Reff
Hujan semi tak tidur, kau yang berjarak semalam
Pernah kosong  melewati hari hari tidur sendirian
Biarkan masa remaja meniup rambut panjangmu

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...