Semoga orang langgeng abadi

【邓丽君】但愿人长久(水调歌头)

明月幾時有 把酒問青天         Míngyuè jǐshí yǒu bǎjiǔ wèn qīngtiān
不知天上宮闕 今夕是何年     bùzhī tiānshàng gōngjué jīnxī shì hé nián
我欲乘風歸去 唯恐瓊樓玉宇 wǒ yù chéng fēng guī qù wéikǒng qióng lóu yùyǔ
 高處不勝寒 起舞弄清影      gāo chù bùshèng hán qǐwǔ nòng qīng yǐng
何似在人間 轉朱閣               héshì zài rénjiān zhuǎn zhū gé
低綺戶 照無眠 不應有恨      dī qǐ hù zhào wúmián bù yìng yǒu hèn
何事長向別時圓 別時圓         hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán bié shí yuán
人有悲歡離合 月有陰晴圓缺 rén yǒu bēihuānlíhé yuè yǒu yīn qíng yuán quē
此事古難全                            cǐ shì gǔ nán quán
但願人長久 千里共嬋娟         dàn yuàn rén chángjiǔ qiānlǐ gòng chánjuān

Semoga orang langgeng abadi                                                                         

Bulan purnama kapan ada? Menggenggam gelas arak bertanya kepada langit cerah
Tak tahu istana dilangit , malam ini adalah tahun ke berapa
Aku ingin menumpang angin pulang
Takut rumah raja alam semesta
Tempat tinggi tak tahan dingin, mulai berdansa memainkan bayangan
Mengapa mirip seolah-olah diduniawi memutar gedong merah
Penghuni rendah yang keren, tetap saja tidak tidur, tidak seharusnya ada kebencian
Masalah apa lurus mengarah lain waktu bulat, lain waktu bulat
Orang ada suka duka kumpul berpisah, bulan ada mendung terang bulat dan cacat
Masalah ini dari jaman dulu tak pernah ada yang sempurna
Semoga orang langgeng abadi, ribuan kilometer tetap dibawah satu bulan bersama

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...