Belajar bahasa mandarin metode ekspansi [11] 土 tu, 士Shì

Belajar bahasa mandarin metode ekspansi [11] 土 tu

土              Tǔ             Tanah
土地          tǔdì            Lahan
土[産]产    tǔchǎn       Hasil bumi
土[貭]质    tǔ zhí         Karakteristik /kwalitas tanah
土匪          tǔfěi           Bandit
土生          tǔ shēng    Pribumi
土[長]长    tǔ zhǎng    Tumbuh /Dibesarkan dari lokal
土屋          tǔwū          Rumah (yang terbuat dari tanah)
土灶          tǔ zào        Tungku tanah
土油          tǔ yóu        Minyak tanah
土葬          tǔzàng       kubur (cara pemakaman)
土坡          tǔ pō          Lereng, gundulan, polisi tidur
土堆          tǔ duī         Tumpukan tanah
土壤          Tǔrǎng
         Tanah (atau kandungan tanah) pada suatu lahan
水土          shuǐtǔ         Iklim setempat
粘土          niántǔ        Tanah liat
黄土          huángtǔ     Tanah kuning
湿土          shī tǔ         Tanah basah
挖土          wā tǔ          Menggali tanah
沙土          shātǔ         Tanah pasir
塵[尘]土    chéntǔ        Debu tanah
推土机      tuītǔjī          Buldoser

士              Shì                Kaum ,Guy, Laki-laki
女士          Nǚshì         Kaum feminin, Lady,Miss。Ibu
學[学]士    Xuéshì       Sarjana
碩[硕]士    Shuòshì     Master
博士          Bóshì         Doktor
绅士          Shēnshì     Pria/Gentleman ( Pria yang bergengsi )
骑士          Qíshì         ksatria penunggang kuda
护士          Hùshì        Perawat, suster, juru rawat.
战士          Zhànshì     Prajurit
士兵          Shìbīng     Serdadu
瑞士          Ruìshì       Swiss (nama negara)

Kembali ke Daftar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...