Berjalan dalam hujan

走在雨中  Zǒu zài yǔzhōng        作詞作曲編曲      李泰祥 zuòcí zuòqǔ biānqǔ li tàixiáng
當我走在淒清的路上                   Dāng wǒ zǒu zài qīqīng de lùshàng
天空正飄著濛濛細雨                   Tiānkōng zhèng piāozhe méngméng xì yǔ
在這寂寞黯淡的暮色裡               Zài zhè jìmò àndàn de mùsè li
想起我們相別在雨中                   Xiǎngqǐ wǒmen xiāng bié zài yǔzhōng
不禁悲從心中生                           Bùjīn bēi cóng xīnzhōng shēng
當我獨自徘徊在雨中                   Dāng wǒ dúzì páihuái zài yǔzhōng
大地孤寂沈沒在黑夜裡               Dàdì gūjì chénmò zài hēiyè lǐ
雨絲就像她柔軟的細髮               Yǔsī jiù xiàng tā róuruǎn de xì fà
深深繫住我心的深處                   Shēn shēn xì zhù wǒ xīn de shēn chù
分不清這是雨還是淚                   Fēn bù qīng zhè shì yǔ háishì lèi
記起我們相見在雨中                   Jì qǐ wǒmen xiāng jiàn zài yǔzhōng
那微微細雨落在我們頭髮上       Nà wéiwéi xì yǔ luò zài wǒmen tóufà shàng
啊 往事 說不盡                           A   wǎngshì shuō bu jǐn
就像山一樣高 好像海一樣深      jiù xiàng shān yīyàng gāo hǎoxiàng hǎi yīyàng shēn
甜蜜綺麗彩虹般美麗往事         Tiánmì qǐlì cǎihóng bān měilì wǎngshì
說不盡就像山一樣高                   Shuō bu jǐn jiù xiàng shān yīyàng gāo
好像海一樣深                             Hǎoxiàng hǎi yīyàng shēn
甜蜜綺麗彩虹般美麗往事           Tiánmì qǐlì cǎihóng bān měilì wǎngshì

Original 原声

Berjalan dalam hujan
Ketika saya berjalan di jalanan sepi dan bersih
Langit sedang beterbangan gerimis berembun
Disuasana senja yang sepi dan suram ini
Teringat kita saling berpisah dalam hujan
Tak tahan sedih muncul dari hati
Saat saya berlalu lalang sendirian dalam hujan
Tanah lapang sepi tenggelam dalam kegelapan
Serat hujan seperti rambut dia yang lembut
Mengikat jauh pada kedalaman hatiku
Tak bisa membedakan ini adalah hujan atau air mata
Teringat kita berjumpa dalam hujan
Hujan yang halus sedikit-dikit jatuh dirambut kita
Ah.. Masa lalu tak habis diceritakan
Seperti tingginya gunung , seperti dalamnya laut
manis berseri, indah bagaikan pelangi, masa lalu..

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...