Kamus bahasa indonesia-Tionghua: An

Kamus bahasa indonesia-Mandarin. Kamus bahasa indonesia-Tionghua. Kamus-Mandarin. Kamus indonesia-Tionghua. Kamus indonesia-Mandarin. Kamus indonesia-China.
An
anak 孩子 háizi
anak anak 小孩 xiǎohái, 孩子们 háizimen
anak durhaka 不孝子 Bù xiàozǐ
anak haram 私生子 sīshēngzǐ
anak yatim 孤儿 gū’ér
anak sulung 长子 zhǎngzǐ
anak bungsu 幼子 yòu zǐ
anak bawang 生手 shēng shǒu
anak ingusan 乳臭未干的孩子rǔxiùwèigān de háizi
anak pungut 养子yǎngzǐ 养女yǎngnǚ
anal 肛门 gāngmén
analis
分析 Fēnxīshī alog
analogi 类推,模拟 lèituī,mónǐ
anarkis 无政府主义 wú zhèngfǔ zhǔyì,为非作歹wéifēizuòdǎi
anatomi 解剖 Jiěpōu
anda 您 nín
andai 假如 Jiǎrú
andaikata 假设 jiàshè, 假如说 Jiǎrúshuō,若是Ruòshì
Andalas 苏门答腊岛的别称 sūméndálàdao de biéchēng
andil [有参与在内的 yǒu cānyù zài nèi de] 份 fèn, 贡献gòngxiàn, 作用 zuòyòng
ane 吾 wú
aneh 奇怪 qíguài
aneka 各种 Gè zhǒng
anestesi 麻醉 mázuì
angan angan 奢望 shēwàng
anggap 当dàng,  视作Shìzuò
anggapan推定 tuīdìng
anggaran 预算 yùsuàn
anggitan 编织品 biānzhī pǐn, 作品 zuòpǐn
anggota 成员 chéngyuán
anggun 优雅 yōuyǎ
angot angotan 心血来潮 Xīnxuèláicháo, 旧病复发 jiùbìng fùfā
angpao 红包 hóngbāo
anggur 葡萄 pútáo
angin 风 fēng
angin lalu 耳边风 Ěrbiānfēng
angin puting beliung 龙卷风 lóngjuǎnfēng
angin puyuh 旋风 xuànfēng
angin ribut 风吹草动, fēngchuī cǎodòng
angin topan 飓风 jùfēng
masuk angin 伤风 shāngfēng
angka 数字 shùzì
angkat 抬,举 jǔ
angker 恐怖的Kǒngbù de,阴气森森 yīn qì sēnsēn,令人毛骨竦然的 lìng rén máo gǔ sǒng rán de
angket 问卷 wènjuàn, 民意调查 mínyì diàochá
angklung 竹筒乐器 zhútǒng yuèqì
angkot 公交 gōngjiāo
angkuh 高傲 gāo’ào
angkur 锚 máo
angkut 载 zài
angkutan 运输 yùnshū
anglo 火盆 huǒpén,小火炉 xiǎo huǒlú
angsa 鹅 é
angsio 红烧 hóngshāo
angsur 分期, Fēnqí Berangsur-angsur逐渐 zhújiàn
angsuran 期款qí kuǎn
diangsur 分期偿付 Fēnqí chángfù
aniaya 虐待 nüèdài
anicca 无常 wúcháng
animasi 动画 dònghuà
animo 兴致 xìngzhì
anjing 狗 gǒu
anjungan 楼阁 lóugé
anjur 建议 jiànyì
anoa 山羊 Shānyáng
anodizing 镀铝 Dù lǚ
anonim 匿名nìmíng
antagonis 拮抗 jiékàng
antar,anter 送 song
antar-jemput 接送 Jiēsòng
antar- 间际 Jiān jì
antar-pulao 岛际 dǎo jì
antar-benua 州际 zhōujì
antara 之间 zhī jiān
antariksa 航天 hángtiān
antek 走狗 zǒugǒu
antena 天线 Tiānxiàn
anteng 安逸 ānyì
antero,seantero 整个Zhěnggè,全 quán (世界, 太空等) (shìjiè, tàikōng děng)
anthrax 炭疽热 tànjū rè
anti 反, 反抗 fǎn, fǎn kàng
anti body 抗体, kàngtǐ
antik 特殊, 稀有 tèshū, xīyǒu
anting 耳环 Ěrhuán
antri 排队 páiduì
antropologi 人类学 rénlèi xué
antusias 热心, rèxīn 情趣 Qíngqù
anu 那 nà
anugerah 恩赐 ēncì
[di]anulir 不被允许 bù bèi yǔnxǔ
anus 肛门 gāngmén
anut 信奉 Xìnfèng
Kamus bahasa indonesia-Mandarin. Kamus bahasa indonesia-Tionghua. Kamus-Mandarin. Kamus indonesia-Tionghua. Kamus indonesia-Mandarin. Kamus indonesia-China.
 

Related Posts

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Ne

Kamus Indonesia-Mandarin :Na

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin :Mu

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Mi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...