Nama negara asia dalam bahasa Tionghua / mandarin

Nama negara                                                                Ibu kota                   

Afganistan 阿富汗 āfùhàn                                    Kabul 喀布尔 kābù’ěr
Abkhazia 阿布哈兹 ābù hā zī                               Sukhum 苏呼米 sū hū mǐ
Akrotiri dan Dhekelia 亚克罗提利与德凯利亚 yà kè luó tí lì yǔ dé kǎilì yǎ
Arab Saudi 沙特阿拉伯 shātè ālābó                   Riyadh 利雅得 lìyǎdé
Armenia 亚美尼亚 yàměiníyǎ                               Yerevan 埃里温 āi lǐ wēn
Azerbaijan 阿塞拜疆 āsèbàijiāng                        Baku 巴库 bā kù
Bahrain 巴林 bālín                                                  Manama 麦纳麦 mài nà mài
Bangladesh 孟加拉国 mèngjiālā guó                Dhaka 达卡 dá kǎ
Bhutan 不丹 bù dān                                              Thimphu 廷布 tíng bù
Brunei 文莱 wén lái                                                Bandar Seri Begawan 斯里巴加湾 sī lǐ bā jiā wān
Christmas Island 圣诞岛 shèngdàn dǎo
Filipina 菲律宾 fēilǜbīn                                          Manila 马尼拉 mǎnílā
Georgia 格鲁吉亚 gélǔjíyà                                    Tbilisi 第比利斯 dì bǐ lì sī
Hong Kong 香港 xiānggǎng                                Victoria 維多利亞城 wéiduōlìyǎ chéng
India 印度 yìndù                                                      New Delhi 新德里 xīndélǐ
Indonesia 印尼 yìnní                                              Jakarta 雅加达 yǎjiādá
Irak 伊拉克 yīlākè                                                    Baghdad 巴格达 bāgédá
Iran 伊朗 yīlǎng                                                       Teheran 德黑兰 déhēilán
Israel 以色列 yǐsèliè                                                Yerusalem 耶路撒冷 yēlùsālěng
Jepang 日本 rìběn                                                  Tokyo 东京 dōngjīng
Kamboja 柬埔寨 jiǎnpǔzhài                                  Phnom Penh 金边 jīnbiān
Kazakhstan 哈薩克斯坦 hāsàkè sītǎn               Astana 阿斯塔纳 ā sī tǎ nà
Kepulauan Cocos 科科斯 (基林) 群岛 kē kēsī (jī lín) qúndǎo
Kirgizstan 吉尔吉斯斯坦 jí’ěrjísī sītǎn                 Bishkek 比什凯克 bǐ shén kǎi kè
Korea Selatan 韩国 hánguó                                 Seoul 首尔 shǒu’ěr
Korea Utara 朝鲜 cháoxiǎn                                   Pyongyang 平壤 píngrǎng
Kuwait 科威特 kēwēitè                                           Kuwait City 科威特城 kēwēitè chéng
Laos 老挝 lǎowō                                                     Vientiane 万象 wànxiàng
Lebanon 黎巴嫩 líbānèn                                       Beirut 贝鲁特 bèilǔtè
Makau 澳门 àomén                                                 Makau 澳门
Maladewa 马尔代夫 mǎ’ěrdàifū                            Malé 马累 mǎ lèi
Malaysia 马来西亚 mǎláixīyà                                Kuala Lumpur 吉隆坡 jílóngpō
Mongolia 蒙古 ménggǔ                                         Ulan Bator 乌兰巴托 wū lán bā tuō
Myanmar[3] 缅甸 miǎndiàn                                   Naypyidaw 内比都 nèi bǐ dōu
Nepal 尼泊尔 níbó’ěr                                              Kathmandu 加德满都 jiādémǎndū
Nagorno-Karabakh 纳戈尔诺-卡拉巴赫 nà gē ěr kǎlā bāhè
Stepanakert 斯捷潘纳克特 sī jié pān nà kè tè
Northern Cyprus 北塞浦路斯 běi sāipǔlùsī     尼科西亚 ní kē xīyǎ
Oman 阿曼 āmàn                                                    Muskat 马斯喀特 mǎ sī kā tè
Pakistan 巴基斯坦 bājīsītǎn                                 Islamabad 伊斯兰堡 yīsīlánbǎo
Palestina 巴勒斯坦 bālèsītǎn                               耶路撒冷 yēlùsālěng
Qatar 卡塔尔 kǎtǎ’ěr                                               Doha 多哈 duōhā
Republik Tiongkok 中華民國 zhōnghuá mínguó    Taipei 臺北 táiběi
Rusia 俄罗斯 èluósī                                                Moskwa 莫斯科 mòsīkē
Singapura 新加坡 xīnjiāpō                                    Kota Singapura 新加坡 xīnjiāpō
Siprus 塞浦路斯 sāipǔlùsī                                     Nikosia 尼科西亚 ní kē xīyǎ
South Ossetia 南奥塞梯 nán ào sāi tī                Tskhinvali 茨欣瓦利 cí xīn wǎ lì
Sri Lanka 斯里兰卡sīlǐlánkǎ                                 Sri Jayawardenapura-Kotte 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 sī lǐ jiǎ yà wǎ dé nà pǔ lā kē tè
Suriah 叙利亚 xùlìyǎ                                               Damaskus 大马士革 dàmǎshìgé
Tajikistan 塔吉克斯坦 tǎjíkè sītǎn                       Dushanbe 杜尚别 dù shàng bié
Thailand 泰国 tàiguó                                              Bangkok 曼谷 màngǔ
Tiongkok 中国 zhōngguó                                    Beijing 北京 běijīng
Timor-Leste 东帝汶 dōngdìwèn                          Dili 帝力 dì lì
Turki 土耳其 tǔ’ěrqí                                                Ankara 安卡拉 ānkǎlā
Turkmenistan 土库曼斯坦 tǔkùmàn sītǎn        Ashgabat 阿什哈巴德 ā shén hǎbā dé
Uni Emirat Arab 阿联 ā lián                                  Abu Dhabi 阿布扎比 ābù zhá bǐ
Uzbekistan 乌兹别克斯坦wūzībiékè sītǎn       Tashkent 塔什干tǎshéngàn
Vietnam 越南 yuènán                                            Hanoi 河内 hénèi
Yaman 也门 yěmén                                                Sanaa 萨那 sà nà
Yordania 约旦yuēdàn                                            Amman 安曼 ānmàn

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...